Wracamy do sprawy skróconego sezonu żeglarskiego

Urząd Morski w Gdyni najwyraźniej uważa, że po Zatoce żegluje się od czerwca, ewentualnie maj do września. My mamy inne zdanie!
Dlatego wracamy do sprawy sprzed kilku lat.

Stowarzyszenie Armatorów Jachtowych powraca do kwestii, w sprawie której korespondowaliśmy pięć lat temu. Wtedy na nasze zapytanie o informację publiczną na temat terminów ustawiania oznakowania nawigacyjnego na Zatoce Puckiej otrzymaliśmy pismem nr S-DUM-076-21/17 Z 17 maja 2017 odpowiedź następującą: Cytujemy: „(zmiana terminu ustawiania oznakowania w rejonie portów)… Puck, Kuźnica i Jastarnia nastąpiła w związku z remontem stoczniowym jednostki przeznaczonej do obsługi w/w oznakowania nawigacyjnego. Planowany termin wejścia jednostki do eksploatacji to 30.05.2017.”
Termin wskazany minął dawno, a poprawa sytuacji nie nastąpiła. Pragniemy zwrócić uwagę, że sezon żeglarski trwa od kwietnia do listopada, a nie od połowy maja do drugiej połowy września i stan braku oznakowania oznacza zbędne zagrożenia bezpieczeństwa żeglugi.
W tej sytuacji jesteśmy zmuszeni zwrócić się z pytaniem o pilne udzielenie informacji publicznej w następujących kwestiach:
1. Co jest przyczyną takiego stanu rzeczy?
2. Kiedy nastąpi jego istotna poprawa?