Walne Zgromadzenie zwołane na 24 marca 2012

Walne Zgromadzenie SAJ odbędzie się 24.03.2012 (sobota). Miejsce: Sala Kominkowa – Jachtklub Morski „NEPTUN”, ul. Przełom 10, Gdańsk – Górki Zachodnie Pierwszy termin o 1200, drugi termin 1230

Proponowany program Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,

3. Wybór protokolanta,

4. Propozycje zmian do porządku obrad,

5. Zatwierdzenie porządku obrad,

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej,

7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków,

8. Przedstawienie sprawozdań Rady Armatorskiej SAJ i Komisji Rewizyjnej

9. Dyskusja nad sprawozdaniami,

10. Wolne wnioski i propozycje uchwał,

11. Podjęcie uchwał przez Walne Zgromadzenie,

12. Zakończenie Walnego Zgromadzenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *