Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Minęła kadencja 2019-2021. W tym czasie nie udało się z powodu pandemii odbyć odbyć aż dwóch zebrań sprawozdawczych.. Nareszcie możemy się spotkać, złożyć sprawozdanie członkom. No i czas odbyć wybory nowej RAdy Armatorskiej.

Poniżej komunikat:

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych w dniu 9 kwietnia 2022 r.

Rada Armatorska Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych zaprasza wszystkich członków na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się w siedzibie JKM NEPTUN Gdańsk ul. Przełom 10 w dniu 9 kwietnia 2022 r. (sobota) o godz. 12:00 w I terminie lub o godz. 12:30 w II terminie.

Proponowany program Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

Sprawozdanie z działalności za kadencję zostanie opublikowane na forum członków na stronie www.saj.org.pl (zakładka KONTAKT) nie później, niż na tydzień przed spotkaniem. Sprawozdania za rok 2019 i 2020 były publikowane odpowiednio w marcu każdego roku.