Uwagi do projektu nowych ograniczeń na czas pandemii

Dzień dobry!

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Zdrowia pozwalam sobie przesłać propozycje modyfikacji niektórych zapisów, jak następuje:

W par. 2, ust. 11 dodać p 4) o treści:

4) przez załogi jachtów powracających z rejsu, podczas którego żaden z członków załogi nie przekroczył granic państwa obcego;
Uzasadnienie: Jest to sytuacja analogiczna do sytuacji załóg kutrów rybackich albo załóg platform wiertniczych, którzy podczas pobytu po za wodami terytorialnymi nie kontaktują się z żadnymi osobami.

W par. 8, ustęp 1, pkt1) nadać treść:
1) pkt 1 lit. a–h oraz pkt 2, polegają na całkowitym zakazie prowadzenia działalności;
Oraz dodać 1a):

1a) pkt 1 lit. i-j, polegają na zakazie prowadzenia działalności, z wyłączeniem prac przygotowawczych, remontowych, konserwacyjnych wyposażenia i sprzętu pływającego oraz jego wodowania, z zachowaniem ograniczeń par. 16 i 17
Uzasadnienie: Prace opisane powyżej z natury rzeczy musza trwać wiele tygodni, zazwyczaj od początku marca, są one najczęściej wykonywane przez armatorów jachtów siłami własnymi, a więc w pojedynkę, w gronie rodziny lub wąskim gronie koleżeńskim. Wyraźne ich wyłączenie z listy zakazów pozwoli przedsiębiorcom powrócić do działalności natychmiast po ogłoszeniu kolejnych etapów luzowania ograniczeń, minimalizując ponoszone straty. Będzie miało także wartość „terapeutyczną” dla armatorów i żeglarzy, obniżając stan stresu wynikający z całości ograniczeń i poprawiając ich kondycję psycho-fizyczną.

Życząc sukcesu w Waszej trudnej walce

Pozostaje z szacunkiem

j.kpt. ż. w. Andrzej Remiszewski

Prezes
Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych

k.o. 1/ RA SAJ a/a
2/ Internet

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *