Tor podejściowy do Trzebieży powinien być bezpieczniejszy

SAJ podejmuje współpracę z PZŻ w kolejnej sprawie. Chodzi o oznakowanie północnego toru podejściowego do portu w Trzebieży.

Jak wiemy, COŻ w Trzebieży przeżywał okres upadku i fizycznej ruiny. Po zmianie Zarządu PZŻ podjęto prace nad jego odbudową i modernizacją, w tym między innymi zmianę układu basenu jachtowego oraz montaż nowoczesnych stanowisk postojowych. Z inicjatywy Rady Armatorskiej, uzgodnionej z prezesem fundacji zarządzającej Trzebieżą SAJ oraz PZŻ występują do Urzędu Morskiego w Szczecinie o poprawę oznakowania północnego toru podejściowego. (mapka w załączeniu).

Oto treść wystąpienia:
„W imieniu Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych, które reprezentuje liczne grono armatorów jachtów, głównie rekreacyjnych, z których wielu użytkuje Zachodniopomorski Szlak Żeglarski zwracamy się do Pana, wspólnie z Polskim Związkiem Żeglarskim, o poprawę oznakowania toru podejściowego do Trzebieży. Obecnie jest tam oznakowanie jednostronne, zielonymi pławami oznakowanymi TN-A do TN-E, przy czym tylko pława TN-A jest świetlna. Uważamy za niezbędne dostawienie pław lewej strony (czerwonych), przy czym bezwzględnie konieczne jest dodanie par co najmniej dla pław TN-C do TN-E, gdzie lewostronna mielizna rozciąga się blisko toru i ma nieregularny kształt. Port jachtowy w Trzebieży jest obecnie w końcowej fazie odbudowy przez PZŻ, co oznacza wzrost ilości miejsc dla jachtów oraz niewątpliwy wzrost ruchu. Poprawa oznakowania wpłynie istotnie na wzrost bezpieczeństwa żeglugi na tym torze.”

Poniżej skan pisma

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *