Tor podejściowy do Trzebieży powinien być bezpieczniejszy

SAJ podejmuje współpracę z PZŻ w kolejnej sprawie. Chodzi o oznakowanie północnego toru podejściowego do portu w Trzebieży.

Jak wiemy, COŻ w Trzebieży przeżywał okres upadku i fizycznej ruiny. Po zmianie Zarządu PZŻ podjęto prace nad jego odbudową i modernizacją, w tym między innymi zmianę układu basenu jachtowego oraz montaż nowoczesnych stanowisk postojowych. Z inicjatywy Rady Armatorskiej, uzgodnionej z prezesem fundacji zarządzającej Trzebieżą SAJ oraz PZŻ występują do Urzędu Morskiego w Szczecinie o poprawę oznakowania północnego toru podejściowego. (mapka w załączeniu).

Oto treść wystąpienia:
„W imieniu Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych, które reprezentuje liczne grono armatorów jachtów, głównie rekreacyjnych, z których wielu użytkuje Zachodniopomorski Szlak Żeglarski zwracamy się do Pana, wspólnie z Polskim Związkiem Żeglarskim, o poprawę oznakowania toru podejściowego do Trzebieży. Obecnie jest tam oznakowanie jednostronne, zielonymi pławami oznakowanymi TN-A do TN-E, przy czym tylko pława TN-A jest świetlna. Uważamy za niezbędne dostawienie pław lewej strony (czerwonych), przy czym bezwzględnie konieczne jest dodanie par co najmniej dla pław TN-C do TN-E, gdzie lewostronna mielizna rozciąga się blisko toru i ma nieregularny kształt. Port jachtowy w Trzebieży jest obecnie w końcowej fazie odbudowy przez PZŻ, co oznacza wzrost ilości miejsc dla jachtów oraz niewątpliwy wzrost ruchu. Poprawa oznakowania wpłynie istotnie na wzrost bezpieczeństwa żeglugi na tym torze.”

Poniżej skan pisma