Spotkanie w UM Szczecin

W dn. 15.10.2007 r. w szczecińskim Urzędzie Morskim odbyło się spotkanie Środowisk Żeglarskich. Spotkanie odbyło się na zaproszenie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej Pana Piotra Zalewskiego.

Po spotkaniu SAJ wystosował pismo do Pana Ministra Marka Gróbarczyka

Niniejszym chcemy podziękować za organizację przez administrację morską spotkania konsultacyjno – informacyjnego w Urzędzie Morskim w Szczecinie w dniu 15.10.2007r. W podsumowaniu tego spotkania chcemy, zgodnie z zapowiedzią, przedstawić w formie pisemnej usystematyzowane wnioski i ustalenia płynące ze spotkania jakie odebrała nasza delegacja uczestnicząca w tych konsultacjach. Z satysfakcją przyjęliśmy informację przekazaną przez Dyrektora UM w Szczecinie kpt. Wojtasika, że na podstawie prowadzonego monitoringu administracja morska nie stwierdziła pogorszenia się stanu bezpieczeństwa po wprowadzeniu w maju zliberalizowanych przepisów a w związku z tym zgodnie z zapowiedzią ministra Piotra Zalewskiego polityka liberalizacyjna będzie przez polski rząd kontynuowana. W związku z przekazanymi przez Dyrektora Wojtasika informacjami o podjęciu prac nad założeniami i następnie projektem rozporządzenia określającego wymagane i zalecane wyposażenie dla jachtów służących do prowadzenia działalności gospodarczej, którego celem ma być ochrona konsumentów, deklarujemy gotowość do udziału naszego Stowarzyszenia w pracach nad tymi projektami. Jednocześnie chcąc w jasny sposób doprecyzować kogo dotyczyć będą te wymogi strony ustaliły, że wyposażenie jachtów rekreacyjnych nie służących działalności gospodarczej nie będzie obowiązkowe i wymagane tak jak w obecnie obowiązujących zarządzeniach porządkowych. Przy czym jednocześnie chcielibyśmy niniejszym wskazać, że nie jesteśmy przeciwni propozycji przedstawionej przez prezesa Jagniątkowskiego z Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku śeglarskiego aby liberalizacją objąć jednostki rekreacyjne do 24m długości. Niniejszym wnioskujemy aby przestawioną na spotkaniu przez nas propozycję, popartą przez przedstawiciela Gdańskiej Federacji śeglarskiej p. Szrubkowskiego, w sprawie wypracowania przez polski rząd stanowiska wobec problematyki rejestracyjnej uznać za stanowisko oficjalne środowiska armatorskiego. Precyzując uznajemy, że w naszej ocenie polski rząd wraz z rządami krajów nadbałtyckich (Szwecja, Niemcy) winien dążyć do tego aby Unia Europejska nie przyjmowała propozycji Stanów Zjednoczonych (konferencja w Wirginii), która nakazywałaby objęcie obowiązkiem rejestracji wszystkich pływających jachtów i łodzi. Jesteśmy przeciwni utrzymywaniu i wprowadzaniu obowiązkowej rejestracji. Nasz wniosek zakłada, że przyjmując konieczność i wymagania żeglugi globalnej, zagrożenie terrorystyczne dla żeglugi i portów oraz biorąc pod uwagę analizę rzeczywistego ryzyka na akwenach europejskich polski rząd winien promować w Brukseli przyjęcie przez Unię Europejską obowiązku rejestracyjnego tylko dla jachtów i łodzi, które przekraczają granicę zewnętrzną z zamiarem wyjścia lub wejścia na terytorium państwa trzeciego w rozumieniu kodeksu granicznego Schengen (Rozporządzenie WE 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady) a dla wszystkich innych jednostek pozostawić możliwość rejestracji na życzenie armatora. Chcielibyśmy tylko celem zobrazowania słabości amerykańskiego argumentu wskazać, że osoby chcące dokonać przestępstwa mimo obowiązku rejestracji np. samochodów pojazdy służące przestępstwu kradną lub zmieniają znaki rejestracyjne. Tu jednocześnie tylko nadmieniamy, że przygotowane przez nas zostanie pismo z prośbą o interpretację w świetle obecnie obowiązujących przepisów zwolnienia z rejestracji dla jachtów śródlądowych uprawiających żeglugę na wodach morskich. Na zakończenie przyjmujemy z zadowoleniem fakt, iż administracja morska podziela nasze stanowisko i wyraża wolę dalszej pracy przy zmianach w ustawach morskich.

W imieniu Rady Armatorskiej

( – ) Krzysztof Klocek Wiceprezes

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *