Spotkanie SAJ z SAR

W dniu 25.03.2008 r. w Gdyni odbyło się spotkanie przedstawicieli SAJ z z SAR. Celem spotkania było omówienie planowanych wspólnych ćwiczeń.

Dziś 25 marca 2008 r. odbyło się na terenie centrali SAR w Gdyni spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych oraz Służby SAR. Celem spotkania było ustalenie planów organizacji ćwiczeń ratowniczych z udziałem jachtów. Już na przełomie wiosny i lata 2007 Rada Armatorska podjęła dyskusję nad pomysłem zorganizowania wspólnych ćwiczeń na morzu pod egidą SAR. Jednak ze względu na nad bliski sezon realizacja pomysłu została odłożona w czasie. Do tematu poprawy bezpieczeństwa armatorów jachtowych powróciliśmy w roku 2008 i po przeprowadzonej analizie wypadków morskich z udziałem jachtów RA zwróciła się z prośbą do dyr. Marka Szczepaniaka z SAR o organizację ćwiczeń dedykowanych jachtom. Pozytywna rekcja SAR była wręcz natychmiastowa i w dniu dzisiejszym odbyło się pierwsze spotkanie z kpt. Krzysztofem Selke odpowiedzialnym z ramienia SAR za organizację tych ćwiczeń.

Istotnym jest, że zarówno SAR i SAJ zauważają konieczność i potrzebę przeprowadzenia takich ćwiczeń. Rosnący lawinowo ruch turystyczny na wodzie oraz reguły żeglugi turystycznej uprawianej z zasady nie zawodowo powodują konieczność zwrócenia większej uwagi na sprawy ratownictwa. Niestety nawet najlepsza teoria przekazywana w salach wykładowych czy publikacje książkowe nie wystarczą. Dopiero praktyczne ćwiczenia wraz z ich omówieniem pozwolą zweryfikować błędy i je eliminować w przyszłym działaniu ratowanych i ratowników.

Celem tej wspólnej akcji będzie jak najszersze rozpropagowanie problematyki współpracy w akcjach ratowniczych. Ustalono, że odbędą się co najmniej 2 ćwiczenia z udziałem jachtów: pierwsze na Zatoce Gdańskiej w okolicach Górek Zachodnich i następne na Zalewie Szczecińskim (np. Trzebież lub jez. Dąbie). Założeniem jest odbycie ćwiczeń w majową lub czerwcową sobotę przed szczytem sezonu. SAR przygotuje w najbliższych dniach szczegółowy scenariusz uwzględniający zaproponowane przez SAJ cele oraz bezpieczeństwo uczestników ćwiczeń. Planowane jest zweryfikowanie różnych metod wzywania pomocy, współpracy jachtów w akcji ratowniczej oraz wykorzystanie różnego sprzętu ratowniczego. Chcemy tak dobrać termin i akwen aby mogła wziąć udział w bezpośredniej obserwacji jak największa liczba chętnych armatorów, bo wierzymy, że niniejsza akcja spotka się z rzeczywistym zainteresowaniem żeglarzy i motorowodniaków. Jesteśmy przekonani, że omówione błędy i pomysły jakie narodzą się w trakcie oficjalnego omówienia ćwiczeń a następnie dyskusji „przy ognisku” przyczynią się do lepszego rozpoznania potrzeb żeglarzy i ratowników.

Jest to nasza pierwsza tego typu akcja i przyznajemy się szczerze do braku doświadczenia (jak się dowiedzieliśmy dotychczas żadna organizacja nie zwróciła się do SAR z podobną propozycją) jednak liczymy, że uda nam się wciągnąć do współpracy inne instytucje i stowarzyszenia jak np. GFŻ czy NCŻ. Liczymy, że niniejszą problematyką zainteresuje się prasa żeglarska i aktywnie włączy się rozpropagowanie tej akcji, która na stałe wejdzie do kalendarza. Wydaje nam się, że wraz z obiecaną przez UM Gdynia zmianą oznakowania nawigacyjnego dedykowanego żeglarzom, będzie to kolejny dobry krok do rzeczywistej poprawy naszego bezpieczeństwa na wodzie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *