Śmigłowce SAR kolejna runda

W lutym wystąpiliśmy do do nowego Ministra Obrony Narodowej z prośbą o udzielenie informacji publicznej w postaci odpowiedzi na następujące pytania: Czy postępowanie w sprawie nabycia śmigłowców ratowniczych (SAR) dla Marynarki Wojennej zostało uruchomione? Jeśli tak, to kiedy jest przewidywany termin jego zakończenia? Kiedy można oczekiwać pojawienia się nowoczesnych, spełniających wszystkie warunki wynikające z potrzeb ratownictwa, śmigłowców SAR? Po niezbyt  długim oczekiwaniu napłynęła odpowiedź, z której najważniejszy fragment zamieszczam: „W odpowiedzi na Pana pytanie uprzejmie informuję, że Ministerstwo Obrony Narodowej nie posiada informacji objętych Pana wnioskiem. Ewentualnym dysponentem informacji, które mogą być podstawą do udzielenia Panu odpowiedzi jest Inspektorat Uzbrojenia. W związku z tym, uprzejmie proszę zwrócić się bezpośrednio do ww. instytucji.”

Wobec tego Rada Armatorska SAJ wystąpiła z identycznymi pytaniami do Inspektoratu Uzbrojenia