Sen we Władysławowie zabroniony – korespondencja trwa

Pisaliśmy do Burmistrza Władysławowie na temat potrzeby ograniczenia hałasu w porcie. Otrzymaliśmy obszerną odpowiedź, niewystarczająca naszym zdaniem. SAJ nie odpuszcza – drążymy temat dalej.

Prawnicy Urzędu napracowali się: dostaliśmy obszerny wykład prawa. Dla nas cenna jest interpretacja, z której wyciągamy wniosek, że żeglarze mają racje oczekując spokoju, poczucia bezpieczeństwa i komfortu. Rolą władz miejskich jest podjąć działania, by tak było.
Niestety, z odpowiedzi Pana Burmistrza nie wynika, by takie działania prowadzono. Uważamy, że może on wywierać istotny wpływ na postawę przedsiębiorców, którzy przecież dzierżawią miejskie grunty, uzyskują koncesje na alkohol itp.
Ostatecznością, z której władze miejskie powinny jednak też korzystać są wnioski do organów prawa.
Chcemy też, o ile to możliwe, wziąć udział w debatach radnych zaplanowanych po sezonie.