Posiedzenie Rady Armatorskiej

21 stycznia 2012 odbyło się posiedzenie Rady Armatorskiej. Postanowiono zwołać Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze na 24 marca. Przyjęto projekt porządku obrad i dokonano rozdziału czynności przygotowawczych.