Pismo do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego

Rada Armatorska wystosowała pismo do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Gdańsk, dn. 05.11.2007 r.

Pani Anna Szyszka Wojewoda Warmińsko-Mazurski Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9 10-575 Olsztyn

Szanowna Pani Wojewodo!

W związku z tragedią sierpniową na jeziorach mazurskich urzędy państwowe i samorządowe, stowarzyszenia skupiające żeglarzy i środowisko wodniackie próbują zidentyfikować przyczyny tej tragedii tak aby wyciągnąć wnioski umożliwiające ograniczenie skutków sił przyrody oddziaływających na człowieka. Dlatego też nasze, ogólnopolskie Stowarzyszenie Armatorów Jachtowych, które jak informowaliśmy w liście z marca tego roku, skupiające środowisko armatorów jachtów morskich i śródlądowych jest żywo zainteresowane aktywnym udziałem w tej dyskusji bezpośrednio odnoszącej się do członków naszego stowarzyszenia. Stowarzyszenie Armatorów Jachtowych aktywnie współuczestniczy w procesie tworzenia prawa, w działaniach mających na celu poprawę bezpieczeństwa żeglugi rekreacyjnej oraz popularyzacji żeglarstwa i sportów motorowodnych. Członkami naszego Stowarzyszenia są ludzie z wielkim doświadczeniem żeglarskim, szkoleniowym jak również rekreacyjni armatorzy wykorzystujący okazjonalnie swoje jachty i łodzie do wakacyjnej rozrywki. Tak szerokie spektrum naszych członków wymusza ścieranie się różnych poglądów i wymianę informacji. Ale to właśnie dzięki bezpośrednim spotkaniom środowiska żeglarzy rekreacyjnych, dzięki moderowanym dyskusjom Stowarzyszenie nasze jako organizacja non-profit rozpoznała potrzeby i bolączki środowiska armatorskiego u źródła. Dlatego też reprezentując to środowisko i wykorzystując ustawowe prawo do wystąpień publicznych zwracamy się z wnioskiem do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o uwzględnienie naszego Stowarzyszenia w działaniach, konsultacjach i konferencjach organizowanych przez Wojewodę. Ze szczególnym zainteresowaniem przyjęliśmy informacje o planowanej konferencji dotyczącej bezpieczeństwa z udziałem Wojewody. Ze względu na wagę dyskusji prowadzonej przy udziale przedstawicieli władz państwowych i samorządowych uważamy, że nie powinno zabraknąć wystąpienia przedstawicieli środowiska armatorskiego.

W obecnej chwili jachty są w większości w rękach prywatnych osób uprawiających jachting bądź świadczących usługi związane z jachtingiem rekreacyjnym. Dlatego też armatorzy jachtów są najbardziej zainteresowani w rozwoju infrastruktury żeglugowej, prawa oraz promocji jachtingu. Z tej przyczyny liczymy na podjęcie współpracy deklarując z naszej strony szeroką pomoc w zakresie konsultacji lub interpretacji dotyczących całokształtu jachtingu. Na zakończenie pragniemy podkreślić, że działalność naszego Stowarzyszenia opiera się tylko na społecznej działalności naszych członków i finansowana jest tylko ze składek członkowskich.

W imieniu Rady Armatorskiej

Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *