Pismo do Dyrektora UM Gdynia

Rada Armatorska SAJ delikatnie aczkolwiek stanowczo przypomniana o zaległościach.

Pan Wojciech Drozd Z-ca Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni Ul. Chrzanowskiego 10 81-338 Gdynia

Szanowny Panie Dyrektorze!

W nawiązaniu do naszego wystąpienia z 24.04.2007 r. i pańskiej odpowiedzi z czerwca 2007 r. ze względu na to, iż zapowiadane na wrzesień spotkanie ze środowiskiem żeglarskim się nie odbyło zmuszeni jesteśmy ponownie podjąć problem. Chcielibyśmy aby ze względu na zbliżający się nowy rok budżetowy ewentualne planowane i jak odnieśliśmy wrażenie z pańskiej odpowiedzi akceptowane zmiany w oznakowaniu nawigacyjnym znalazły zabezpieczone finansowanie w preliminarzu wydatków Urzędu w roku 2008. Wierzymy, że nie tylko żeglarze rekreacyjni ale również korzystający z profesjonalnej żeglugi związanej z intensyfikacją ruchu na Wiśle Śmiałej (Stocznia Wisła, Stocznia Conrad, przedsiębiorstwa żeglugowe czy Rafineria Gdańska) będą beneficjentami korzyści wynikających z otwarcia ujścia tej rzeki dla żeglugi w ruchu nocnym.

Jednocześnie, co wydaje się dla nas najistotniejszym, nadal podtrzymujemy gotowość do szybkiego spotkania celem wypracowania zmian w systemie monitorowania ruchu jednostek rekreacyjnych na Zatoce Gdańskiej i portach będących w obszarze działania UM Gdynia. Jest to o tyle istotne i pilne, że w najbliższym czasie Polska wejdzie do strefy Schengen co znakomicie zmieni dotychczasowe praktyki oraz wymagania prawne dotyczące monitorowania wejść i wyjść do portów dla jednostek rekreacyjnych i rybackich. Do nowych przepisów z trudem ale będzie się dostosowywała Straż Graniczna (której zadaniem pozostanie rzeczywista ochrona granic) i to właśnie na administracji morskiej spocznie główny ciężar współpracy z użytkownikami i gospodarzenia na wodach morskich. Dlatego też stojąc przed koniecznymi i pilnymi zmianami w przepisach dostosowującymi je do rzeczywistych praktyk i potrzeb środowiska morskiego zwracamy się do Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z propozycją podjęcia współpracy i wypracowania zmian tak aby zażegnać przyszłe konflikty i oddalić konieczność regulowania sporów na drodze administracyjno – sądowej korzystając z doświadczeń owocnej współpracy pomiędzy środowiskiem żeglarskim i administracją morską, którą nawiązaliśmy w roku bieżącym.

Łączymy wyrazy szacunku i pozostajemy w oczekiwaniu na odpowiedź.

W imieniu Rady Armatorskiej

Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *