Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie morskim – Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju reaguje

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zareagowało zarówno na nasze pismo, jak i na wnioski złożone w trakcie konsultacji projektu zmian w ustawie o bezpieczeństwie morskim.

Na ten temat pisaliśmy:

Krytyczne uwagi SAJ na temat przebiegu procesu legislacyjnego

Opinia SAJ do projektu nowelizacji

Ministerstwo ustosunkowało się do obu stanowisk. Z pierwszej odpowiedzi wynika, ze projekt jest na tyle mało złożony, że równoległość konsultacji i uzgodnień ie stanowi problemu. Odpowiedź na wnioski złożone w trakcie konsultacji jest bardziej interesująca.


Odrzucenie propozycji SAJ nie zaskakuje. Ciekawe jest uzasadnienie, cytujemy:

„Druga duża część uwag dotyczyła spraw związanych z jachtami morskimi – uwagi dotyczące definicji zostały uwzględnione. Jednak większość uwag dotyczyła dalszej liberalizacji w zakresie kwalifikacji, wyposażenia i inspekcji jachtów zarówno rekreacyjnych i komercyjnych – co jest niezgodne z rozwiązaniami przyjętymi przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej. MIiR nie może zgodzić się na dalszą liberalizację w zakresie przepisów bezpieczeństwa jachtów morskich, w szczególności mając na uwadze zalecenia skierowane do ministra przez PKBWM oraz Izb Morskich w raportach i orzeczeniach z badania wypadków jachtów morskich, w których wykazywany jest potencjalny wpływ deregulacji w tym zakresie na wzrost ilości i powagi wypadków jachtów morskich”.

Wymaga to podjęcia polemiki, co oczywiście nastąpi.

Poniżej pliki do pobrania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *