Konsultacje na poważnie, czy dla…?

Rada Armatorska na zaproszenie ministerstwa zaopiniowała projekt z 20 listopada br. rozporządzenia ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie kwalifikacji i przeszkolenia członków załóg jachtów komercyjnych oraz warunków ich uzyskiwania. Pojawiła się wątpliwość, czy te konsultacje są poważnie traktowane przez resort.

Równolegle z pismem zapraszającym „stronę społeczną” do konsultacji, Ministerstwo skierowało projekt do uzgodnień międzyresortowych. Oznacza to, iż ewentualne zmiany wynikające z tych konsultacji nie zostają poddane uzgodnieniom. W konsekwencji rodzi się pytanie, czy Ministerstwo już z góry wie, że nie wprowadzi żadnych zmian po konsultacjach, czy też ryzykuje zmiany projektu po ewentualnym uzgodnieniu?

Rada Armatorska podjęła interwencję w Ministerstwie. 

Pismo do pobrania: