Nowe wyspy na Zalewie Szczecińskim?

Urząd Morski w Szczecinie ogłosił o zamiarze usypania dwóch nowych wysp na Zalewie Szczecińskim. Miałyby one powstać z materiału refulacyjnego pozyskanego podczas pogłębiania toru wodnego Świnoujście Szczecin. A co dla żeglarzy?

Okres pogłębiania toru i budowy wysp będzie zapewne rodził uciążliwości dla żeglugi, lecz nie odbiegające od tego, z czym żeglarze spotykają się normalnie w rejonie wielkich portów i torów wodnych.Urząd Morski w Szczecinie ogłosił o zamiarze usypania dwóch nowych wysp na Zalewie Szczecińskim.

SAJ postanowił zainteresować się przyszłością tych wysp i dlatego wystąpił do inwestora: Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz do zarządców Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego o zaplanowanie umieszczenia na jednej z wyspo przystani jachtowej. Oto zasadnicza treść wystąpienia:

Szanowny Panie Dyrektorze, jako stowarzyszenie zrzeszające liczne grono armatorów jachtów pilnie słuchamy głosów naszych członków ale także głosów napływających od niezrzeszonych żeglarzy korzystających z Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego. Kierując się ich interesem zauważamy problemy, których rozwiązanie spowoduje, że szlak ten będzie jeszcze bardziej przyjaznym, problemów, które mieszczą się między innymi w zakresie działania kierowanego przez Pana Urzędu.Szanowny Panie Dyrektorze, jako stowarzyszenie zrzeszające liczne grono armatorów jachtów pilnie słuchamy głosów naszych członków ale także głosów napływających od niezrzeszonych żeglarzy korzystających z Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego. Kierując się ich interesem zauważamy problemy, których rozwiązanie spowoduje, że szlak ten będzie jeszcze bardziej przyjaznym, problemów, które mieszczą się między innymi w zakresie działania kierowanego przez Pana Urzędu.

Takim problemem jest planowana budowa wysp refulacyjnych, które mają powstać w konsekwencji pogłębiania toru wodnego Szczecin – Świnoujście. Zdajemy sobie sprawę, że z tak ogromną ilością materiału podniesionego z dna coś trzeba zrobić, nie protestujemy więc przeciwko ich usypaniu. Wierzymy też, że prace będą prowadzone w sposób nieuciążliwy dla użytkowników Zalewu.

Wprawdzie jest to inwestycja rozłożona na lata, jednak chcielibyśmy już teraz zaproponować Panu aby przy tej okazji na większej z wysp (w jej południowo – wschodniej części) została uformowana zatoka oraz wybudowana przystań przeznaczona dla kilku jachtów z pomostem i sanitariatami na wzór funkcjonujących od kilku lat z powodzeniem tzw. „zakątków” wybudowanych przez Miasto Szczecin na zarządzanych przez siebie wodach Małego i Wielkiego Dąbia. Jak Pan wie Zalew jest akwenem bardzo kapryśnym, gdzie przy zmianie pogody krótka i wysoka fala tworzy się bardzo szybko. Akwen ten z tytułu funkcjonującego tam oznakowania nawigacyjnego jest wykorzystywany chętnie przez mniej doświadczonych żeglarzy jako pierwszy kontakt z wodami morskimi. Dlatego taka mini – przystań byłaby dogodnym schronieniem przed wiatrem i falą, miejscem, gdzie można przeczekać załamanie pogody, przyrządzić i zjeść posiłek czy też nawet przenocować. Wiemy, że na początkowym etapie projektowania tej inwestycji takie rozwiązanie było brane pod uwagę.

Poniżej mapka do pobrania oraz skan pisma

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *