List otwarty do delegatów na Sejmik PZŻ

Na 19 września zwołano w Warszawie Sejmik Sprawozdawczo-Wyborczy PZŻ, otrzymaliśmy formalne nań zaproszenie. Dla Rady Armatorskiej sezon jeszcze trwa w pełni, co oczywiście wyklucza skorzystanie. Postanowiliśmy jednak skierować do działaczy Związku list z podziękowaniem, życzeniami i, co dla żeglarzy ważne, z przypomnieniem pryncypiów. Oto on:

Gdańsk, 19 września 2021

Szanowny Pan Tomasz Chamera, Prezes
i
Delegaci LIII Sprawozdawczo-Wyborczy Sejmik Polskiego Związku Żeglarskiego

W imieniu żeglarzy zrzeszonych w Stowarzyszeniu Armatorów Jachtowych bardzo dziękujemy za zaproszenie na Wasze święto, Sejmik PZŻ: podsumowanie kadencji, planowanie na przyszłość i wybory. Traktujemy to jako podkreślenie faktu oczywistego, że żeglarstwo jest różnorodne, lecz łączy nas wspólna pasja. Szczególnie pragniemy pogratulować Związkowi sukcesów sportowych, zdobytych medali i tytułów mistrzowskich, wszak to podstawowe kryterium oceniania związków sportowych i ostatnia kadencja może być tytułem do chluby. Doceniamy też żmudną pracę nad reformowaniem PZŻ, usprawnianiem działania, a także wysiłki działaczy w terenie. Dziękujemy za wspólne wystąpienia wobec administracji rządowej, współpraca stowarzyszeń o ćwierćwiecznej i niemal stuletniej tradycji może być tylko korzystna dla ogółu żeglarzy.

Chcemy wierzyć, że wspólnie z nami będziecie dbali o to, by nie było powrotu do tego co było kiedyś, jako relikt minionego ustroju: restrykcyjne i korupcjogenne przepisy, utrudnianie drogi do żeglowania, decydowanie przez biurokratów o tym kto i jak żegluje, fałszywie motywowane bezpieczeństwem. Nieodmiennie uważamy, że naszym wspólnym zadaniem jest dbanie, by nikt, a w szczególności administracja państwa, nie ograniczał wolności uprawiania żeglarstwa, różnorodnego, swobodnego i radosnego. To współdziałanie może tylko posłużyć rozwojowi wszelkich form żeglarstwa.

Serdecznie życzymy Wam sprawnych i konstruktywnych obrad, udanych wyborów, a przede wszystkim dobrych wyników sportowych reprezentantów naszego kraju. A wszystkim Wam osobiście zdrowia i wielu udanych rejsów.

Rada Armatorska Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych
i Prezes
kpt. Andrzej Remiszewski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *