Czy budowa mostu w Sobieszewie zablokuje dostęp do Zalewu Wiślanego?

Z mediów wiadomo o upadłości firmy wykonującej most zwodzony w Sobieszewie. Co prawda podobno znaleziono sposób na dokończenie budowy ale powstałe opóźnienie oznacza prace w szczycie sezonu nawigacyjnego. Zwracamy się do Dyrektora Urzędu Morskiego o pomoc żeglarzom.
Oto cytat z wystąpienia:

Stowarzyszenie Armatorów Jachtowych zwraca się (…) z wnioskiem o:
 dokonanie sondażu ujścia Wisły w Świbnie (Przekopu Wisły) oraz opublikowanie wyników tego sondażu na stronie internetowej Urzędu,
 opublikowanie na podstawie tego sondażu aktualnej instrukcji nawigacyjnej dotyczącej ujścia Wisły w Świbnie,
 oznakowanie ujścia Wisły w Świbnie pławą/światłami
w terminie zdecydowanie wcześniejszym niż w poprzednich latach, to jest nie później niż w pierwszych dniach czerwca 2018 roku.
Z zaniepokojeniem odnotowujemy opóźnienie budowy mostu zwodzonego w Sobieszewie, na śródlądowym odcinku Wisły. Kluczowy etap tej budowy, polegający na montażu przęseł mostu i mechanizmu jego podnoszenia nastąpić ma, według deklaracji inwestora, od czerwca bieżącego roku. Oficjalne uruchomienie mostu nastąpi dopiero w kilka miesięcy później.
Utrudnienia oraz prawdopodobne całkowite zamknięcia możliwości żeglugi będą miały miejsce na szlaku wodnym, używanym przez liczne jednostki turystyczne udające się w drogę z Zatoki Gdańskiej i portu w Gdańsku na Zalew Wiślany. Ponadto budowa mostu w Sobieszewie „odetnie” od bezpiecznej drogi na Zatokę Gdańską trzy wodniackie przystanie, w tym popularną Marinę Błotnik (90 miejsc cumowania, kilkadziesiąt stale cumujących jachtów morskich) a także stocznię jachtową „Galeon”.
Opóźnienie terminu montażu i uruchomienia przęseł mostu oznacza, że kulminacja utrudnień wobec jednostek pozbawionych możliwości łatwego składania masztów a nawet okresowe całkowite zamknięcia szlaku nastąpią w okresie szczytu sezonu żeglarskiego. Z dużym prawdopodobieństwem można zatem już dziś stwierdzić, że dojdzie do sytuacji, w której jedyną dostępną drogą z Zatoki na Zalew Wiślany oraz jedyną dostępną drogą na Zatokę Gdańską dla ponad stu jednostek cumujących stale we wspomnianych przystaniach – stanie się ujście Wisły w Świbnie (Przekop Wisły).
Ujście Wisły w Świbnie charakteryzuje się głębokościami stale zmiennymi i okresowymi istotnymi zmianami przebiegu głównego nurtu rzeki. Odpowiednie oznakowanie oraz aktualna instrukcja nawigacyjna dla tego toru wodnego są kluczowe dla bezpiecznej żeglugi w tym rejonie, nawet w przypadku niewielkich jednostek. Niestety, ostatnia dostępna instrukcja nawigacyjna dla ujścia Wisły w Świbnie została wg naszej wiedzy wydana niemal dwa lata temu (26 czerwca 2016), zaś wystawienie oznakowania następowało w poprzednich latach dopiero pod koniec czerwca lub w lipcu.
Dlatego zwracamy się do Pana z wnioskiem i prośbą o zarządzenie z odpowiednim wyprzedzeniem przeprowadzenia sondażu, ustawienia oznakowania i wydania instrukcji nawigacyjnej dla ujścia Wisły w Świbnie (Przekopu Wisły).
Jednocześnie sygnalizujemy, że sprawa odpowiednio wczesnej informacji i oznakowania tego toru wodnego będzie miała kluczowe znaczenie również w przyszłym roku, jeżeli dojdzie do zapowiadanego przez RZGW Gdańsk remontu kapitalnego śluzy Przegalina, połączonego z jej długotrwałym wyłączeniem z ruchu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *