Czemu brak osłony SAR na Zalewie Szczecińskim?

W oparciu o sygnały żeglarzy oraz obserwacje własne Rada Armatorska Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych stwierdza niedostateczne zabezpieczenie wód Zalewu Szczecińskiego oraz Roztoki Odrzańskiej. Statki SAR 1500 znajdują się w Trzebieży oraz Dziwnowie, statek SAR 3000 W Świnoujściu. Ten ostatni z oczywistych względów może zadysponować na Zalew jedynie RIB-a znajdującego się na wyposażeniu, co jednak pociąga za sobą zdekompletowanie załogi samego statku oraz powoduje niedopuszczalne opóźnienie w podjęciu akcji na samym Zalewie. Statek SAR 1500 stacjonujący w Trzebieży posiada optymalną lokalizację, jednak z powodu zanurzenia i rodzaju napędu nie jest w stanie docierać na płytkie i zarośnięte wody znacznej części rozpatrywanego obszaru.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o udzielenie informacji publicznej w następujących kwestiach: 1. Jaki sprzęt Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa jest w stanie desygnować do akcji na Zalewie Szczecińskim i Roztoce Odrzańskiej? Jakie są ograniczenia jego zastosowania? Jaki czas niezbędne dla czynnego wejścia do akcji na akwenie?

2. Jakie działania Dyrekcja MSPR podejmie dla poprawy obecnego stanu rzeczy? W jakim terminie?