Zatoka Pucka zamknięta dla żeglarzy? (2)

Pisaliśmy o tym 22 listopada. Dziś czas na kolejną informację.

Stowarzyszenie Armatorów Jachtowych otrzymało od Urzędu Morskiego zapewnienie, że zostanie zaproszone na kolejne konsultacje, które tym razem mają być poświęcone „ograniczeniom prędkościowym”, czyli mówiąc wprost mozliwości ograniczenia dostępu do wewnętrznej Zatoki Puckiej dla jachtów.


Ponadto, zgodnie z informacją Urzędu Morskiego na jego stronie internetowej, wysłaliśmy nasze wstępne stanowisko do dokumentów opracowywanych przez Instytut Morski. Oto ono:

Gdańsk, 29 listopada 2013

Uwagi do projektów programów zarządzania
dla obszaru Zatoka Pucka (PLB 220005)oraz obszarów Zatoka Pucka i Półwysep Helski (PLH 220032)
według stanu po 5 listopada 2013


Przedstawiamy krótko uwagi Rady Armatorskiej Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych do ww.projektów: Odnosimy się do dokumentów ogłoszonych na stronie Zakładu Ekologii Wód Instytutu Morskiego w Gdańsku.

Na wstępie pragniemy zaznaczyć, że wszelkie programy, plany i zarządzenia dotyczące akwenu oraz strefy brzegowej Zatoki Puckiej winny być bezwzględnie konsultowane z organizacjami reprezentującymi ich użytkowników: żeglarzy, wodniaków, rybaków i wędkarzy, szkoły żeglarskie i podmioty turystyczne.

Identyfikacja i analiza zagrożeń w ww. dokumentach w znacznej części nie jest oparta o rzeczowe i udokumentowane obserwacje i opiera się o gołosłowne hipotezy. Ponieważ stają się one podstawą projektowania systemu zakazów i nakazów w istotny sposób ingerujących w życie gospodarcze i społeczne, takie podejście jest niedopuszczalne. Bezwzględnie wymagane jest każdorazowe uzasadnienie proponowanego przepisu, w przeciwnym razie należy stosować zasadę domniemania nieszkodliwości dla środowiska poszczególnych zachowań ludzi.

Niedopuszczalne jest wprowadzenie generalnych zakazów i nakazów dla ruchu jednostek pływających obejmujących całość akwenu Zatoki Puckiej. Ewentualne zakazy wstępu lub poruszania się z określonymi rodzajami napędu lub określonymi prędkościami, mogą być wprowadzane wyłącznie na jednoznacznie zdefiniowanych akwenach (np. w pasie przybrzeżnym, w rejonie rezerwatów, lęgowisk ptaków), w określonych porach roku i dotyczyć tylko tych rodzajów sprzętu, dla których zagrożenie jest bezspornie udokumentowane.

Zakazy nie mogą powodować odcięcia dostępu do istniejących przystani, kotwicowisk, szkółek żeglarskich oraz ograniczać możliwości prowadzenia treningów i zawodów sportowych. Pragniemy zwrócić uwagę, że Puck jest jednym z najważniejszych w Polsce centrów regat międzynarodowych i krajowych.

Z poważaniem

j. kpt. ż. w. Andrzej Remiszewski
Prezes
Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych