ZAPRASZAMY NA WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SAJ 8 MARCA 2014

Rada Armatorska zwołuje zgodnie z 14.2 Statutu sprawozdawcze Walne Zgromadzenie członków SAJ na sobotę 8 marca 2014 w Gdańsku w siedzibie Jachtklubu Morskiego „Neptun” ul. Przełom 10.
Rozpoczęcie zebrania: godzina 12:00 I termin, 12:30 II termin.

Projekt porządku obrad Walnego Zgromadzenia SAJ w dniu 8.03.2014 r.

1.Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Wybór protokolanta,
4. Propozycje zmian do porządku obrad,
5. Zatwierdzenie porządku obrad,
6. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
8. Przedstawienie sprawozdań Rady Armatorskiej SAJ i Komisji Rewizyjnej,
9. Stwierdzenie przez Komisje Skrutacyjna prawomocności zgromadzenia
10. Dyskusja nad sprawozdaniami,
11.Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań,
12.Głosowanie nad absolutorium za ostatni rok,
13. Wolne wnioski i propozycje uchwał,
14. Podjęcie uchwał przez Walne Zgromadzenie,
15. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

Po zamknięciu Walnego ok. 15.00 impreza integracyjna członków SAJ.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *