Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze w dniu 5 marca 2016

Rada Armatorska postanowiła zwołać Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków SAJ na sobotę 5 marca. Poniżej zawiadomienie.

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych w dniu 5 marca 2016 r.

Rada Armatorska Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych zaprasza wszystkich członków na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się w siedzibie JKM NEPTUN Gdańsk ul. Przełom 10 w dniu: 5 marca 2016 r. (sobota) o godz. 12:00 w I terminie lub o godz. 12:30 w II terminie.

Proponowany program Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Wybór protokolanta,
4. Propozycje zmian do porządku obrad,
5. Zatwierdzenie porządku obrad,
6. Uhonorowanie jubileuszu 25-lecia SAJ.
7. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
8. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
9. Przedstawienie sprawozdań Rady Armatorskiej SAJ i Komisji Rewizyjnej,
10. Stwierdzenie przez KS prawomocności zgromadzenia,
11. Dyskusja nad sprawozdaniami,
12. Głosowania nad przyjęciem sprawozdań,
13. Głosowanie nad absolutorium za ostatni rok,
14. Ustalenie liczby wybieranych członków RA,
15. Zgłoszenie kandydatur do RA,
16. Wybory tajne członków RA i KR,
17. Wolne wnioski i propozycje uchwał,
18. Podjęcie uchwał przez Walne Zgromadzenie,
19. Ogłoszenie wyników wyborów RA i KR,
20. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

Rada Armatorska SAJ 3 lutego 2016

Po zakończeniu Zgromadzenia planujemy spotkanie integracyjne członków SAJ w siedzibie JKM NEPTUN. Planowany jest skromny gorący posiłek. Uwaga: napoje o wyższej procentowości od zera uczestnicy spotkania załatwiają we własnym zakresie. Informujemy, że istnieje możliwość zarezerwowania sobie noclegu (pokoje 2- i 4-osobowe cena od 35 do 50 zł netto od osoby), w JABO: http://jabo.dobrynocleg.pl/, ul. Przełom 1 tel. 58 304 22 26 – odległość ok. 400 m od Neptuna, koło pętli autobusu 111 jadącego z Dworca PKP.

ZE WZGLĘDU NA KONIECZNOŚĆ ZAMÓWIENIA CATERINGU BARDZO PROSIMY O POTWIERDZENIE OBECNOŚCI NA SPOTKANIU MAILEM NA ADRES SKARBNIKA gedanuspl@gmail.com NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 26 LUTEGO!!!

Rada Armatorska SAJ