Walne Zebranie Sprawozdawcze 7 marca 2015

Rada Armatorska zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze 7 marca 2015 w Gdańsku.


Projekt porządku obrad Walnego Zgromadzenia SAJ w dniu 7.03.2015 r.

Zwołane na sobotę 7 marca 2014, I termin 12.00; II termin 12.30; Jachtklub Morski NEPTUN, ul. Przełom 10.

1.Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Wybór protokolanta,
4. Propozycje zmian do porządku obrad,
5. Zatwierdzenie porządku obrad,
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
8. Przedstawienie sprawozdań Rady Armatorskiej SAJ i Komisji Rewizyjnej
9. Stwierdzenie przez Komisję Skrutacyjną prawomocności zgromadzenia
10. Dyskusja nad sprawozdaniami,
11.Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań,
12.Głosowanie nad absolutorium za ostatni rok,
13. Wolne wnioski i propozycje uchwał,
14. Podjęcie uchwał przez Walne Zgromadzenie.

Po zamknięciu Walnego ok. 14:30 zapraszamy obecnych na tradycyjną już imprezę integracyjną na miejscu.
W sprawie pomocy w rezerwacji noclegu w Gdańsku można zwracać się mailowo do Rady Armatorskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *