Walne Zebranie SAJ – 1 kwietnia 2023

Rada Armatorska Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych zaprasza wszystkich członków na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze, które odbędzie się w siedzibie JKM NEPTUN (Gdańsk ul. Przełom 10) w dniu 1 kwietnia 2023 roku (sobota) o godz. 13:00 w I terminie lub o godz. 13:30 w II terminie.

Proponowany program Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Chwila ciszy ku czci tych członków, którzy odeszli.
4. Wybór protokolanta.
5. Propozycje zmian do porządku obrad.
6. Zatwierdzenie porządku obrad.
7. Przekazanie rodzinie Andrzeja Remiszewskiego Specjalnej Nagrody Honorowej za całokształt działalności na rzecz SAJ.
8. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
9. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Armatorskiej.
11. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
12. Dyskusja nad sprawozdaniami.
13. Stwierdzenie przez Komisję Skrutacyjną prawomocności zgromadzenia.
14. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań.
15. Głosowanie nad absolutorium dla Rady Armatorskiej za ostatni rok.
16. Głosowanie nad przyznaniem członkostwa honorowego wybranym członkom SAJ.
17. Wolne wnioski i propozycje uchwał.
18. Podjęcie uchwał przez Walne Zgromadzenie.
19. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

Sprawozdanie z działalności za miniony rok zostanie opublikowane na forum członków na stronie www.saj.org.pl (należy rozwinąć menu „KONTAKT”) nie później, niż na tydzień przed spotkaniem.

Po zakończeniu Zgromadzenia, tradycyjnie planujemy spotkanie integracyjne członków SAJ w siedzibie JKM NEPTUN. Planowany jest skromny poczęstunek. Napoje „procentowe” uczestnicy spotkania załatwiają we własnym zakresie. Zachęcamy do zaplanowania sobie weekendu w Trójmieście i pozostania do niedzieli, co pozwoli nam na niespieszne biesiadowanie, snucie planów na nadchodzący sezon, a dla chętnych także wspólne pośpiewanie przy dźwiękach gitary. Mile widziane są również całe rodziny członków SAJ!

Nocleg najlepiej wyszukać sobie na popularnych portalach: www.booking.com, www.hotele.pl lub innych oferujących podobne usługi. Baza noclegowa w Gdańsku jest bardzo bogata, a o tej porze roku każdy znajdzie coś odpowiedniego dla siebie.

Ze względu na konieczność zamówienia cateringu bardzo prosimy o potwierdzenie obecności na spotkaniu mailem na adres: info@saj.org.pl do 27 marca. Jeżeli planujecie przyjazd w rozszerzonym rodzinnym składzie (ograniczamy się do najbliższej rodziny), poprosimy także o podanie liczby osób.

Pozdrawiamy,
Rada Armatorska SAJ