Uwolnienie zawodów, runda trzecia

W 2012 roku SAJ wystąpił do Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina w propozycją skreślenia ustępu 13 w art. 37a ustawy o żegludze środlądowej ograniczającego krąg osób mających prawo do szkolenia żeglarskiego do posiadaczy papierów trenerskich bądź instruktorskich.

Minister naszego wniosku nie uwzględnił, doprecyzowano tylko niechlujnie sformułowany przepis. Kolejno wystąpiliśmy do komisji sejmowej rozpatrującej projekt ustawy o uwolnieniu zawodów – także bez sukcesu.

Mimo, iż obecnie, po zniesieniu obowiązku odbycia szkolenia przed egzaminem na patent, sprawa ma mniejszą wagę, niż kiedyś, to jednak nie rezygnujemy. Ustawa trafiła do Senatu, docieramy więc do „naszego człowieka w Senacie”, pismo do pobrania poniżej.