Stan spraw w Pucku

W listopadzie pisaliśmy do miasta i do Urzędu Morskiego w sprawie osłonięcia portu. Wobec mało satysfakcjonujących rezultatów sprawę postanowiliśmy nagłośnić w mediach.

Rezultat przeszedł nasze oczekiwania. Seria audycji telewizyjnych i radiowych, publikacje w prasie (a zainteresowanie trwa do dziś, Radio Gdańsk sprawdzało 27 grudnia stan spraw w obliczu orkany „Barbara”). Skutkiem tego były bezpośrednie rozmowy w Urzędzie Miejskim w Pucku z Burmistrz Hanną Pruchniewską, jej Zastępczynią Lucyna Boike-Chmielińską i Dyrektorem MOKSiR.

Zakwestionowano nasz pomysł, ze względu na znaczny koszt w kontekście planów zakończenia „dużej” inwestycji – docelowego falochronu już w roku 2018. Wymaga to jednak pozyskania środków unijnych zima 2017 roku. SAJ postanowił wstrzymać swój wniosek i powrócić do niego w przypadku niepowodzenia pozyskiwania środków na docelowy falochron.

Tymczasem wystąpiliśmy ze wsparciem do instytucji, w których rękach jest szybkie wydanie wszystkich decyzji warunkujących przyznanie przez Urząd Marszałkowski dofinansowania, czyli do Urzędu Morskiego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Wojewody.

Poniżej nasze wystąpienia.