Spotkanie podsumowujące sezon żeglugowy na Pętli Żuławskiej

Przedstawiciele Rady Armatorskiej SAJ, Andrzej Różycki i Jaromir Rowiński, wzięli udział w spotkaniu podsumowującym sezon żeglugowy na Pętli Żuławskiej, organizowanym przez Samorząd Województwa Pomorskiego, które odbyło się 23 listopada 2022 rok w Nowym Dworze Gdańskim. Na spotkaniu byli obecni dyrektorzy z Urzędu Morskiego, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej z Gdańska, Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego, reprezentanci miast: Braniewo, Nowy Dwór Gdański, Gdańsk. Zabrakło delegacji z woj. warmińsko-mazurskiego, w tym z Elbląga i Fromborka, czyli bardzo istotnych Obaj nasi przedstawiciele brali czynny udział w spotkaniu, wielokrotnie zabierając głos i prezentując postulaty SAJ dotyczące Pętli Żuławskiej. Przekazaliśmy też nasze wnioski organizatorom na piśmie i otrzymaliśmy zapewnienie, że zostaną ujęte w protokole zbiorczym zebrania. Nasze ogólne wrażenia ze spotkania są pozytywne. Obecni przedstawiciele władz uważnie wsłuchiwali się w wypowiedzi uczestników i zadeklarowali chęć działania. Naszą dalszą rolą będzie obserwowanie i recenzowanie tych działań i ich efektów.