Skład władz SAJ wybranych 3 marca 2016

Członkowie SAJ wybrali na kadencję 2016-2019 Radę Armatorska i Komisję Rewizyjną. Oto ich składy.

Rada Armatorska, ukonstytuowała się po wyborze następująco:

Andrzej Remiszewski – Prezes
Włodzimierz Ring – Wiceprezes
Jan Waloch – Skarbnik
Jacek Chabowski
Jerzy Makieła
Jaromir Rowiński
Andrzej Różycki
Eugeniusz Ziółkowski

Komisja Rewizyjna po wyborze ukonstytuowała się następująco:

Henryk Brylski – Przewodniczący Komisji
Andrzej Dziewulski
Katarzyna Rembarz