SAJ współpracuje z Baltic Sea Crusing Network

SAJ współpracuje z Baltic Sea Crusing Network

W październiku 2017 roku w Górkach Zachodnich odbyło się 11-te z serii corocznych spotkań organizowanych przez Baltic Sea Cruising Network.
BSCN jest platformą współpracy różnych organizacji żeglarskich krajów bardzo szeroko rozumianego Bałtyku. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele żeglarskich zrzeszeń ze Szwecji, Anglii, Łotwy, Estonii, Finlandii, Niemiec i Norwegii i Polski. Gospodarzem spotkania był Pomorski Okręgowy Związek Żeglarski. Uczestniczyli w nim przedstawiciele SAJ: Andrzej Remiszewski i Marcin Palacz

W trakcie spotkania dyskutowane były warunki żeglowania na wodach poszczególnych państw bałtyckich. Prezentację dotyczącą polskiego wybrzeża przedstawił Marcin Palacz.

Jednym z owoców działalności BSCN są krótkie, tabelaryczne dokumenty, zawierające zbiór informacji ważnych dla żeglarzy odwiedzających wody poszczególnych państw. W lutym 2018, SAJ, na prośbę koordynatora BSCN, zaktualizował zestawienie dotyczące Polski. Większość prac związanych z przygotowanie tego dokumentu wykonał członek Rady Armatorskiej, Jaromir Rowiński.

Poniżej plik Poland – Useful information do pobrania.