SAJ poznał projekt Polityki Morskiej RP do 2020 roku

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej poddało konsultacjom społecznym projekt Polityki Morskiej RP do 2020 roku . Rada Armatorska przesłała swoje krytyczne uwagi.

Oto ich najważniejsze fragmenty:

Wbrew założeniom podanym na wstępie, Projekt Polityki Morskiej jest dokumentem o układzie branżowym (transport, żegluga, kształcenie, turystyka, rybołówstwo, ochrona brzegów). Jak zwykle w tego typu sytuacjach, dokument nie zapewnia powiązania poszczególnych sektorów.

W naszej ocenie pomija on rolę innowacyjności w rozwoju polskiej gospodarki morskiej. Zdecydowaną słabością jest krótki horyzont czasowy, podporządkowujący, jak sądzimy, politykę morską kolejnemu okresowi finansowania z Unii Europejskiej. Oceniamy go jako formalne wypełnienie obowiązku nałożonego rzez dokumenty Unii, a nie realny opis polityki państwa, która powinna być sformułowana w perspektywicznym horyzoncie czasowym i regularnie przeglądana, nowelizowana i uaktualniana.

Należy postulować o zadbanie, dostosowanie dla jachtów rekreacyjnych i utrzymanie dostępności portów od strony morza (torów podejściowych, wejść do portów lokalnych) uzasadnienie jest oczywiste, warunki hydrologiczne i przestrzenne oraz stan infrastruktury czynią polskie porty otwartego morza relatywnie niebezpiecznymi.

Należy przewidzieć poprawę dostępności polskiego wybrzeża, poprzez otwarcie akwenów zamykanych okresowo , nr 6, 6a, 6b – w okresie od 1 maja do 31 października powinny być one dostępne co najmniej 12 godzin na dobę.

Niezbędne jest silniejsze podkreślenie wagi rozbudowy i modernizacji infrastruktury żeglarsko-turystycznej. Jest to szczególnie ważne w kontekście zachodzących przemian gospodarczych: rozwoju turystyki i rekreacji, ograniczanie tradycyjnych gałęzi gospodarki morskiej i nadmorskiej, co jest tendencja ogólnoeuropejską.

Konieczne jest wskazanie, w jaki sposób, praktycznie i realnie, będzie realizowany proces zwiększenia udziału obywateli w usprawnianiu zarządzania morskiego oraz jakie instrumenty zostaną wykorzystane do budowania ich zdolności i potencjału do udziału w tym procesie. W obecnym tekście brak jest takich odniesień.

Opisanie narzędzi i instrumentów, jakie zostaną wykorzystane do usprawnienia polskiej administracji morskiej. Usprawnianie administracji państwa jest zgodnie z deklaracjami rządu jednym z ważniejszych celów do osiągnięcia. W obecnym tekście brak jest takich odniesień.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *