Rozporządzenie o przeprowadzaniu egzaminów – kolejny projekt

15 maja Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej opublikowalo kolejny projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej i Ministra Sportu i Turystyki w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzenia egzaminu.

Jest on wynikiem uwag, które napłynęły do obu resortów po nieszczęsnym projekcie z końca kwietnia. Prace toczą się w dużym tempie, spotkanie koordynacyjne obu ministerstw odbyło się 13 maja, na konsultacje międzyresortowe zostawiono dwa dni, organizacji żeglarskich o zdanie formalnie nie zapytano.

W projekcie z 15 maja usunięto część największych absurdów, jednak pozostał zapis utrzymujący monopol instruktorów właściwych związków sportowych. Dla ograniczenia jego działania SAJ proponuje jeszcze conajmniej jedną zmianę, koncentrując się tylko na tej jednej kwestii, ponieważ oceniamy, ze w panującym pośpiechu nie ma szans na gruntowną dyskusję.

Oto projekt i stanowisko Rady Armatorskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *