Projekt rozporządzenia o patentach żeglarskich dla zawodówców

Rada Armatorska Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych w Gdańsku otrzymała do zaopiniowania projekt z 26 kwietnia 2013, Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg jachtów komercyjnych oraz warunków ich uzyskiwania.

Pod tą długą nazwą kryją się przepisy dotyczące uzyskiwania uprawnień do prowadzenia jachtów komercyjnych przez żeglarzy nie posiadających zawodowych dyplomów marynarskich ani patentów żeglarskich wydawanych przez związki sportowe.

Niestety, kolejny raz ten projekt nie nadaje się właściwie do rozpatrzenia. Mówi o tym nasze stanowisko.

Najważniejsze dla amatorskich żeglarzy, tylko czasem żeglujących na jachtach komercyjnych, sprawy są po prostu sprzeczne z ustawą o bezpieczeństwie morskim i to podnosimy w swej opinii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *