Posiedzenie Rady Armatorskiej

7 października 2012 odbyło się posiedzenie Rady Armatorskiej. Poniżej omówienie podjętych spraw.

Członkowie Rady wręczyli Edwardowi „Gale” Zającowi dyplom na pamiątkę Jego udziału w Jester Trophy 2012 – w uznaniu Jego klasy w uprawianiu żeglarstwa swobodnego na małym jachcie.

Omówiono sprawy bieżące,w tym przebieg rejestracji zmiany reprezentacji w KRS, Prezes wytłumaczył się z zawinionego przez siebie opóźnienia w budowie nowej strony www, omówiono bieżąca korespondencję, stan wpływu składek, sprawę zmiany upoważnień w banku.

W. Ring zreferował swoje rozmowy z P. Alicją Steć – Dyrektorem Wydziału w Dep. Rozwoju i Promocji Sportu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, omówiono taktykę opiniowania projektu rozporządzenia w sprawie uprawnień.

Przedyskutowano przebieg konsultacji w Ministerstwie Transportu i Budownictwa na temat ich propozycji uregulowań dotyczących załóg i wyposażenia na jachtach komercyjnych. Ustalono kierunkowe oczekiwania SAJ, które będą dalej prezentowane.

Omówiono zachowania administracji portowej oraz Straży Granicznej w polskich portach w minionym sezonie. Nie podjęto ustaleń co do dalszych czynności SAJ w tym zakresie.