Posiedzenie Rady Armatorskiej

24 listopada 2012 odbyło się posiedzenie Rady Armatorskiej. Poniżej omówienie spraw podjętych na zebraniu.

W sprawach bieżących omówiono załatwione sprawy rejestracyjne w KRS, stan konta SAJ, bieżącą korespondencję; przyjęto nowego członka Tomasza Daszkiewicza; przedyskutowano także zastrzeżenia Macieja Kotasa, co do działania SAJ i Rady, będące powodem jego rezygnacji. Są to przede wszystkim: brak aktywizacji członków, brak egzekwowania składek członkowskich, brak zdolności przyciągania do SAJ ludzi młodych.

Do składu Rady Armatorskiej jednogłośnie przyjęto Eugeniusza Ziółkowskiego. Wobec złożenia rezygnacji z funkcji w Radzie Armatorskiej (pismo w załączeniu) przyjęto rezygnację Macieja Kotasa.

Wobec przypadającego na 14 lutego 2013 końca kadencji władz SAJ ustalono termin Walnego Zebrania Sprawozdawczo-wyborczego na 16 lutego 2013 w Jachtklubie „Neptun”. Postanowiono, o ile będzie zainteresowanie członków, bezpośrednio po zebraniu zorganizować spotkanie integracyjne.

Omówiono będące w toku tematy rozporządzenia patentowego oraz uwolnienia zawodów. Prezes zreferował stan spraw, w tym pismo min. Adama Jassera przekazujące stanowisko SAJ do Ministra Sportu „do załatwienia”.

Jerzy Makieła i Eugeniusz Ziółkowski zreferowali działania podjęte przez Marszałka Województwa zmierzające do przeprowadzenia linii energetycznych pod dnem dróg wodnych lub podniesienia ich na wysokość żeglowną 16 m. Podtrzymano stanowisko, że pierwszoplanową sprawą jest czytelne i zgodne z prawdą oznakowanie linii napowietrznych, tak długo jak one istnieją.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *