Po Walnym Zebraniu Sprawozdawczym

W sobotę 7 marca w Jachtklubie Morskim „Neptun” odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych.

Po dokonaniu czynności formalnych sprawozdania złożyły Rada Armatorska i Komisja Rewizyjna. Sprawozdanie opublikujemy dla członków SAJ na forum. Sprawozdania zostały przyjęte.
Rada Armatorska uzyskała absolutorium, bez głosów przeciwnych.

Następnie odbyła się dyskusja, wnioski z niej zawarto w przyjętej przez zgromadzonych uchwale, której treść także zostanie opublikowana na forum.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *