Opiniujemy projekt rozporządzenia w sprawie rejestracji jachtów śródlądowych

Ministerstwo Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej przekazało do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie trybu rejestracji statków używanych na wodach śródlądowych do uprawiania sportu lub rekreacji. Projekt nie odbiega od dotychczasowych regulacji, dotyczy jachtów o długości kadłuba powyżej 12 m lub o napędzie mechanicznym o mocy silników większej niż 15 kW. Oto cytat z art. 18 ustawy o żegludze śródlądowej:

„2. Statek polski, używany wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji, z wyjątkiem jednostek napędzanych wyłącznie siłą ludzkich mięśni, o długości kadłuba powyżej 12 m lub o napędzie mechanicznym o mocy silników większej niż 15 kW podlega obowiązkowi wpisu do rejestru statków używanych wyłącznie do celów sportowych lub rekreacyjnych. Statki zwolnione z obowiązku wpisu do rejestru mogą być do niego wpisane na wniosek właściciela.”

Rada Armatorska generalnie pozytywnie zaopiniowała ten projekt, jako wypełniający dyspozycję ustawy. Niezależnie od wyżej podanej pozytywnej oceny projektu, Rada Armatorska dostrzega absurdalność obowiązkowej rejestracji jachtów śródlądowych. Nie znajduje to uzasadnienia w kontekście obserwacji ruchu jachtów po wodach śródlądowych, ilości kradzieży lub innych zdarzeń, które stanowiły pretekst do utrzymania w ustawie obowiązku rejestracji „dużych” jachtów śródlądowych. Wobec czego postulujemy w przyszłości nowelizację ustawy o żegludze śródlądowej idąc w kierunku wykreślenia Art. 18.2 oraz Art. 24a i dokonania wynikających z tego zmian w innych artykułach i ustępach – dotyczących rejestracji.

Poniżej dokumenty do pobrania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *