Oficjalne materiały z konsultacji 9 stycznia

Instytut Morski opublikował uwagi wniesione podczas konsultacji 9 stycznia do projektów planów ochrony obszarów NATURA 200 na Zatoce Puckiej.

Są one do pobrania  stanowisko IM zostanie opracowane do 21 stycznia 2013.