Odpowiedź Głównego Urzędu Miar

Jak wynika z niżej zamieszczonej korespondencji – 23 maja 2022 roku wystąpiliśmy do Głównego Urzędu Miar w sprawie udostępnienia informacji publicznej w zakresie zatwierdzeń przyrządów do pomiaru prędkości jednostek pływających. Otrzymaliśmy odpowiedź, z dnia 06.06.2022., którą załączamy poniżej.