Nominacje do Nagrody Honorowej

Komunikat Rady Armatorskiej o nominacjach do Nagrody Honorowej SAJ za rok 2016

W terminie (do 9 stycznia 2017 roku) wpłynęło siedem kandydatur. Oto one w porządku alfabetycznym:
Henryk Brylski
Kazimierz Kantorek
Szymon Kuczyński
Tadeusz Lis
Marcin Palacz
Krzysztof Paul
Wojciech Skóra

W przypadku, gdyby pojawiło się zgłoszenie za pośrednictwem poczty z data stempla nadania przed 9 stycznia kandydatura ta zostanie niezwłocznie podana do wiadomości.
Zgodnie z paragrafem 4.1 Regulaminu Nagrody otwieramy dyskusje członków SAJ nad kandydaturami na zamkniętym forum członków na stronie www.saj.org.pl . Opinie można wyrażać do 26 stycznia br.
Następnie Rada Armatorska podejmie decyzję o wyborze laureata.