Nagroda Honorowa SAJ dla Tarczyńskich

Rada Armatorska postanowiła ustanowić Nagrodę Honorową Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych. Podczas zebrania Rady, przez aklamację postanowiono przyznać ją Iwonie i Markowi Tarczyńskim.

Honorowa Nagroda Żeglarska Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych jest wyróżnieniem mającym na celu szczególne uhonorowanie osoby fizycznej, której działanie żeglarskie może być wzorem dla innych, szczególnie w zakresie statutowych celów Stowarzyszenia.
Uhonorowaniem mogą być objęte zarówno walory odbytych rejsów, startów w regatach, jak działalność popularyzatorska i publicystyczna, wychowawcza, edukacyjna oraz solidarna postawa wobec innych żeglarzy.
Członkowie SAJ Iwona i Marek Tarczyńscy praktycznie realizują ideę naszego Stowarzyszenia „żeglowania swobodnego” na prywatnym jachcie, czyniąc to skutecznie, bezpiecznie, opierając się na dobrym planowaniu, mogąc stanowić wzór dobrej praktyki żeglarskiej.
W ramach kilkuletniego, konsekwentnie realizowanego planu „Nurtem Schengen” pokazuję otwartość Europy. W roku 2015 odwiedzili kolejny 17 kraj strefy Schengen: Islandię, już sam ten świetnie przeprowadzony rejs mógłby zasługiwać na nagrodę, do tego jednak należy dodać przejście przez Morze Irlandzkie i Zatokę Biskajską do Francji, a następnie kanałami na Morze Śródziemne.

Poniżej trasa najnowszego rejsu Tarczyńskich odbytego w 2015 roku.

Wręczenie Nagrody odbędzie się podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 5 marca.
Nagroda ma postać dębowej płaskorzeźby z herbem SAJ.

Laureatom gratulujemy! Jesteśmy z was dumni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *