Ministerstwo odpowiada

W czerwcu występowaliśmy wspólnie z Gdańską Federacją Żeglarską w sprawie nieuzasadnionego naszym zdaniem ograniczenia wolności żeglugi miedzy Łebą, a Rowami i braku informacji o zamknięciu tego rejonu.

Było o tym tutaj.

Wystąpienie zdynamizowało ministerstwo, które w lipcu podjęło działania dla uporządkowania sytuacji. Otrzymaliśmy odpowiedź, którą załączamy. A Rada Armatorska przeanalizuje, czy zapowiadany stan spraw jest zadowalający i czy ustalenia są przestrzegane.

Plik do pobrania