Kiepski pomysł ustawodawcy, a ministerstwo musi wydać rozporządzenie

Otzrymaliśmy do zaopiniowania projekt Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowych warunków zachowania bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej. Rada Armatorska opinię napisała i wysłała.


Artykuł 37a, ustęp 14 ustawy o żegludze śródlądowej nakazuje ministrowi wydać ten, dość idiotyczny z samej woli ustawodawcy, akt prawny. Ministerstwo postanowiło wykonać ten obowiązek pisząc projekt lakoniczny. I dobrze! Im mniej słów tym lepiej.


Niestety autorom projektu, którzy zapewne nie mają wiele do czynienia z żeglarstwem, przydarzyło się kilka błędów – bardzo istotnych – i te błędy w opinii wytykamy z nadzieją na poprawkę.


Poniżej treść projektu i naszej opinii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *