Jednak projekt wciąż nie jest ostateczny

Podczas uzgodnień międzyresortowych trwa, dość burzliwa niekiedy, wymiana zdań na temat szczegółów projektu rozporządzenia w sprawie uprawiania turystyki wodnej.

Dyskusję można śledzić na stronie BIP MSiT tutaj. Szczególnie interesująca okazała się wymiana zdań między ministerstwem transportu, a ministerstwem sportu związana z wymianą dawniej wydanych patentów. Pisma te zamieszczamy poniżej.

W związku z odpowiedzią ministerstwa sportu pojawiła się szansa częściowego powrotu do projektu z grudnia 2012 przewidującego de facto jeden podstawowy stopień morski, uprawniający do prowadzenia jachtów o długości do 18 m po wszystkich wodach, bez „rysowania na mapie” idiotycznej kreski na 200 Mm. Kreski tej nie uzasadniają wzgledy bezpieczeństwa, można powiedzieć, że żegluga przybrzeżna jest trudniejsza od oceanicznej, na co zwracaliśmy uwagę już poprzednio. Także warunkowanie wymiany ewentualnie utraconego dawniej wydanego patentu od uzyskania dodatkowego stażu byłoby w swoim rodzaju odbieraniem praw nabytych.

Niestety, na skutek zamieszania wywołanego podczas konferencji uzgodnieniowej przez właściciela jednej ze szkół żeglarskich, odstąpiono od projektu grudniowego, dobrze że jest szansa powrotu do niego. Dlatego tez SAJ wypowiada się raz jeszcze.