Jak było na drugim Wieczorze Czwartkowym

Drugi Wieczór Czwartkowy SAJ odbył się 14 kwietnia. Poświęcony był spotkaniu z Marcinem Palaczem, członkiem SAJ, armatorem jachtu „Lotta”, typu Albin Vega. Opowieść pod tytułem „Bałtyk, na luzie i z wiatrem”, bogato ilustrowana zdjęciami, dotyczyła w pierwszym rzędzie pływaniu małym jachtem do portów szwedzkich.

Marcin, jako autor Przewodnika po portach Południowej Szwecji (był do nabycia na miejscu wraz z autografem), jest doskonałym znawca nie tylko geografii ale i obyczajów rządzących żeglowaniem po szkierach.

W ponad trzygodzinnym spotkaniu uczestniczyło kilkunastu słuchaczy i dyskutantów zarazem. Niech żałują ci, którzy nie zdecydowali się wybrać.