Delikatnie grozimy marszałkowi sądem

Po wydaniu przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni Zarządzenia nr 5 , wydaje się nic nie stać na przeszkodzie do uchylenia przez Sejmik zakazu pływania na silnikach po Zatoce Puckiej. Trwa jednak bezruch. SAJ ponawia interwencję.

Poniżej zamieszczamy kolejne wystąpienie do Urzędu Marszałkowskiego.