Bezpieczeństwo postoju jachtów w Pucku trzeba poprawić

Wszyscy pamiętamy tragiczne skutki sztormu z października 2009 roku. Ich przyczyną było nieosłonięcie portu w Pucku od nadchodzącej z północy fali. SAJ występuje w tej sprawie.

Planu rozbudowy mariny w Pucku są kreślone z rozmachem. Na przeszkodzie ich realizacji stoją jak zwykle koszty. W tej sytuacji Urząd Morski podobno planuje częściowe osłonięcie Portu Rybackiego łukowatym falochronem od północnego – zachodu. Może oznaczać to tym bardziej odroczenie w czasie głównej inwestycji.

Rada Armatorska, na wniosek żeglarzy rezydentów w Porcie Jachtowym, postanowiła wystąpić do burmistrza o wykonanie zabezpieczenia tymczasowego.