Witamy na stronie internetowej Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych. Pragniemy, by stała się ona pomocna dla wszystkich odwiedzających, a szczególnie dla tych, którym bliska jest idea żeglarstwa swobodnego. Statut SAJ w trzecim paragrafie stanowi:

„Celem „SAJ” jest:

upowszechnianie uprawiania żeglarstwa oraz turystyki i rekreacji motorowodnej,
reprezentowanie i ochrona interesu członków,
ochrona i upowszechnianie swobód obywatelskich praw i wolności człowieka,
ochrona i upowszechnianie praw konsumenta,
działanie na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami oraz integracji europejskiej.”
Wszystkie te pięć punktów ma jeden wspólny mianownik. Jest nim oczekiwanie, by polscy żeglarze, na polskich i międzynarodowych wodach i pod polską banderą, nieskrępowanie korzystali z wolności przysługującej każdemu człowiekowi. WOLNOŚĆ JEST NATURALNYM STANEM CZŁOWIEKA, A JEJ KONIECZNE OGRANICZENIA MOGĄ WYNIKAĆ TYLKO Z POTRZEBY CHRONIENIA WOLNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA INNYCH LUDZI. Jasno potwierdzają to artykuły 30 – 32 Konstytucji RP.

Wobec powyższego Stowarzyszenie Armatorów Jachtowych zabiega i będzie zabiegać o to by:

Przepisy dotyczące żeglarstwa były ograniczone do niezbędnego minimum, proste, nie generujące korupcji, jednolite dla wszystkich żeglarzy, niezależnie od akwenów pływania i napędu ich jachtów oraz spójne we wszystkich aktach prawnych;
Żeglarze mieli swobodę podejmowania decyzji indywidualnych o korzystaniu lub niekorzystaniu z członkostwa lub z usług stowarzyszeń i związków żeglarskich;
Administracja związana z uprawianiem żeglugi, służby państwa, zarządcy portów i infrastruktury, usługodawcy i producenci sprzętu, samorządy nadbrzeżne traktowały żeglarzy polskich (szczególnie członków SAJ) i zagranicznych jak konsumentów i oczekiwanych gości, a nie zło konieczne i przedmiot restrykcji;
Posiadanie jachtu, śródlądowego lub morskiego, było źródłem satysfakcji i czerpania radości z życia;
Wolni i odpowiedzialni żeglarze na wszystkich wodach mieli możliwość świadomego i dobrowolnego poprawiania kwalifikacji żeglarskich własnych i swoich bliskich;
Instytucje międzynarodowe, w tym szczególnie wspólnoty europejskie, nie podejmowały decyzji i regulacji ograniczających swobodę żeglowania oraz przepływu usług związanych z uprawianiem żeglarstwa;
Prawodawcy Państwa Polskiego, projektując nowe regulacje prawne, zasięgali opinii różnych środowisk żeglarskich, w tym SAJ;
By środki masowej informacji prezentowały żeglarstwo jako cudowny sposób na życie, dostępny dla każdego człowieka, niezależnie od jego statusu zawodowego i majątkowego, miejsca zamieszkania, wieku i zdrowia.
Dla realizacji powyższego Stowarzyszenie Armatorów Jachtowych będzie współpracować ze wszystkimi osobami, stowarzyszeniami i organizacjami oraz instytucjami, dla których powyższe cele nie są obce. Zapraszamy!

CZŁONKIEM SAJ MOŻE BYĆ KAŻDY, KTO:

JEST ARMATOREM JACHTU,
PLANUJE ZOSTAĆ ARMATOREM,
PŁYWA LUB CHCE PŁYWAĆ NA JACHTACH PRYWATNYCH ARMATORÓW,
PRAGNIE, ABY ŻEGLOWANIE W POLSCE BYŁO SWOBODNE, BEZPIECZNE I PRZYJEMNE.

Rada Armatorska
Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych

Gdańsk, 2013 – 2016

Zapraszamy do korzystania z menu rozwijalnego u góry strony. W zakładce KONTAKT znajduje się wewnętrzne forum dostępne tylko dla członków Stowarzyszenia (po zarejestrowaniu z użyciem loginu złożonego z imienia i nazwiska).

Zapraszamy także na nasz profil na Facebooku.

Poniżej deklaracja członkowska do pobrania. Kwestią członków wprowadzających, o ile nie podpiszą się na deklaracji, zajmie się Rada Armatorska – można przysłać deklarację bez ich podpisów.