Stowarzyszenie Armatorów Jachtowych
ul. Przełom 10
80-643 Gdańsk

Siedziba SAJ mieści się w Jachtklubie Morskim Neptun

NIP 583-298-54-63
REGON:19051576800000

e-mail: info@saj.org.pl

Formularz kontaktowy: