SAJ uczestniczy w pracach Baltic Sea Crusing Network (BSCN). BSCN zrzesza organizacje żeglarskie Morza Bałtyckiego oraz Norwegii i Wielkiej Brytanii. Jednym z efektów działań BSCN są opracowania, które w zwięzłej, tabelarycznej formie przedstawiają istotne informacje dotyczące żeglugi rekreacyjnej w poszczególnych krajach.

Informacje te udostępniamy poniżej.

DANIA 2019

FINLANDIA 2019

NIEMCY 2022

LITWA 2022

ŁOTWA 2019

NORWEGIA 2022

POLSKA 2019

ROSJA 2019

SZWECJA 2022

WIELKA BRYTANIA 2019