Zmiany w „ministerstwie żeglugi”

Premier dokonał zmian w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Mamy nowego Podsekretarza Stanu do spraw żeglugowych. Po kilku latach pracy odeszła Anna Wypych-Namiotko.

Na jej miejsce podsekretarzem stanu została na wniosek ministra Nowaka Pani Dorota Pyć. Oto notka biograficzna ze strony ministerstwa:

Profesor Dorota Pyć

Urodzona 29 marca 1971 r. w Gdyni. W 1995 r. ukończyła Wydział Prawa i Administracji w Uniwersytecie Gdańskim, w 2000 r. uzyskała stopień doktora nauk prawnych, a w 2012 r. doktora habilitowanego tej uczelni. Od marca 2013 r. profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego UG. Od 2000 r. pracuje jako adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UG. W latach 2007 – 2013 była wykładowcą w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni oraz w Akademii Morskiej w Gdyni. Ostatnio prowadziła badania w zakresie prawa morskiego i prawa ochrony środowiska w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego UG. Jest członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego, Wiceprzewodniczącą Komisji Prawa Morskiego PAN, członkiem Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego, Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, honorowym członkiem ELSA Gdańsk. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa morskiego i prawa morza.

Rada Armatorska SAJ wystosowała do nowej pani wiceminister kurtuazyjne pismo powitalne z życzeniami sukcesów w pracy.