Zatoka Pucka zamknięta dla żeglarzy?

W sposób nie zauważony przez żeglarzy, ponad dwa lata temu, Sejmik Województwa Pomorskiego wydał uchwałę Nr 142/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urzędowy Województwa Pomorskiego 2011.66.1457).

W uchwale tej czytamy:

§ 3. Na terenie Parku wprowadza się następujące zakazy: 14) używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach wodnych.

Oznacza to wprowadzenie powyższego zakazu na wodach Zatoki Puckiej od linii Kuźnica-Rewa. Szerzej o uchwale i jej uwarunkowaniach można poczytać tutaj: http://www.kulinski.navsim.pl/art.php?id=2363&page=0 O tym, co można i co należy zrobić z tą uchwałą napiszemy innym razem. Doraźnie jest sprawa pilniejsza.

Oto Urząd Morski w Gdyni zlecił opracowanie projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000 na wodach Zatoki Puckiej. Szerzej o tym tutaj: http://im.gda.pl/zaklad-ekologii-wod/projekty/446-opracowanie-projektow-planow-ochrony-obszarow-natura-2000-w-rejonie-zatoki-gdaskiej-i-zalewu-wilanego/materialy

Ponieważ organem zlecającym oraz w przyszłości wprowadzającym nowe przepisy jest Urząd Morski w Gdyni, wystąpiliśmy do niego o poinformowanie o miejscu i terminie konsultacji, w których moglibyśmy wyrazić nasze stanowisko. Oto najistotniejszy fragment naszego wniosku:

„Ze względu na zainteresowania naszych członków oraz ogółu żeglarzy prosimy o pilne poinformowanie nas o terminie i miejscu konsultacji poświęconych planom ochrony dla obszarów PLB 220005 i PLH 220032 w ramach Zadania pn.: Opracowanie projektów planów ochrony obszarów Natura 2000 w rejonie Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego. Prosimy także o wskazanie dotychczasowych materiałów roboczych oraz kontaktu dla ewentualnego przedstawiania przez nas uwag i komentarzy. …. W szczególności interesują nas kwestie poruszania się jednostek pływających po wodach Zatoki, ewentualnych ograniczeń w tym zakresie, dla wszelkich rodzajów jachtów, w tym jachtów żaglowych, motorowych, sprzętu osłaniającego treningi i szkolenia oraz regaty, a także sprawy dotyczące żeglarskiej i turystycznej infrastruktury nadbrzeżnej.”

Pragniemy Czytelników zapewnić, że SAJ jest w ciągłym kontakcie z wieloma osobami i organizacjami i zrobi wszystko, co możliwe, by nowe przepisy były do zaakceptowania.